Calitate și sigurantă în constructii
Partenerul de încredere pentru construtii

 

Pentru a vă oferi cel mai  bun raport calitate–preţ al lucrărilor, tratăm proiectul în detaliu şi oferim soluții constructive, materiale calitative, echipamente de construcții performante și  echipe formate din specialiști cu experiență pentru fiecare categorie de lucrări.

 


Suntem în măsură să găsim cea mai bună rezolvare a planurilor și proiectelor dumneavoastră, de la proiectare pînă la execuția la cheie a proiectelor. SRL CONSTRUCTIV GRUP acordă atenție deosebită clienților săi, asumîndu-și răspunderi pentru realizarea lucrărilor calitativ și în termeni prin contracte ferme cu garanții.

SERVICII

Construcții și reconstrucții.

     Oferim servicii de execuție a lucrărilor de infrastructură și construcție-montaj pentru clădiri pînă la 5 nivele. Realizăm construcții durabile, executate exigent, conform proiectului și cerințelor clientului, asig...

Reparații capitale, finisări și instalații

     Prestăm îndeplinirea în ansamblu a lucrărilor de reparații capitale și finisări pentru: case individuale, apartamente, oficii, spații comerciale, producere, de depozitare și industriale, obiective cu menire s...
Vezi toate serviciile

REALIZAREA CORECTĂ A LUCRĂRILOR

  • Etapa I
  • Etapa II
  • Etapa III

 

Proiect și acte aferente:

Pregătirea proiectului de execuție, de design, deviz de cheltuieli, grafic de execuție, contract de antrepriză. Lucrările de construcţii, precum şi de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii se execută  numai pe bază de proiect elaborat de către persoane fizice sau juridice şi verificat de către verificatorii de proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor.

Execuția lucrărilor:

Execuția conform proiectului și devizului de cheltuieli, conform cererii clientului cu respectarea sistemului calității în construcții, în termenii și condiții contractuale.

Predarea lucrărilor executate:

Predarea lucrărilor finalizate, garanții, achitarea finală conform prevederilor contractuale cu întocmirea proceselor-verbale la terminarea lucrărilor și a tuturor actelor aferente etapei respective.

15 MOTIVE DE ÎNCREDERE

PPROIECTE REALIZATE

Vezi toate proiectele

CONSTRUCTIV GRUP


Evoluția dinamică a firmei în cadrul perioadei de lucru, a avut ca activitate principală lucrările de construcții civile, reparații capitale a construcțiilor publice și private, cu predare la cheie, executate la un înalt nivel calitativ, cîștigîndu-și astfel un renume bine meritat. Seriozitatea, calitatea și termenii de execuție, sunt elementele care ne definesc.

Contacte

or. Strășeni, str. Mihai Eminescu 56 Tel:+373 60 20 80 40 +373 68 50 20 90 Contab:+373 69 06 46 40 Email:constructivgrup@mail.ru Web:www.constructivgrup.md
© 2018 - Constructiv Grup   site by MoldaHost